Regulamin Promocji „Jesien z Violante”- 01.09.2020 – 30.09.2020

Regulamin Promocji „Jesien z Violante”- 01.09.2020 – 30.09.2020

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja pod nazwą „Jesień z Violante”.
 2. Organizatorem Promocji jest Jolanta Jachimczak, ul. Serbska 16, 58-100 Świdnica, prowadząca Sklep internetowy Violante.pl w ramach działalności nierejestrowanej.
 3. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://violante.pl.  (dalej również: „Sklep”).
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.09.2020 r. i trwa do 30.09.2020 r.
 5. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 6. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości 15% na wybrane produkty (Lista Produktów Promocyjnych dostępna w pkt. 9 niniejszego Regulaminu).
 7. Sklep udostępni unikalny kod rabatowy umożliwiający zakup Produktów znajdującej się na Liście Produktów Promocyjnych. Kod rabatowy to „jesienzviolante”.
 8. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu wybranego lub wybranych produktów z obowiązującej Listy Produktów Promocyjnych ze strony https://violante.pl. dostępnych w ramach promocji oraz wpisanie udostępnionego kodu rabatowego w Koszyku w polu „Kod kuponu”i zatwierdzić przyciskiem „Zastosuj kupon”. Rabat zostanie automatycznie odjęty od Produktów objętych promocją.
 9. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów , opublikowanych na poniżej liście (Lista Produktów Promocyjnych):
  a) Ciasto dyniowe 120 ml
  b) Ciasto dyniowe 60 ml
  c) Pieczone jabłko z cynamonem 120 ml
  d) Pieczone jabłko z cynamonem 60 ml
  e) Rozgrzewająca herbata 120 ml
  f) Rozgrzewająca herbata 60 ml
  g) Śliwki z kardamonem 120 ml
  h) Śliwki z kardamonem 60 ml
 10. Rabat nie obniża kosztów przesyłki oraz nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi.
 11. Poprawne skorzystanie z Kodu Promocyjnego powoduje wyświetlenie w koszyku dodatkowego komunikatu o wartości przyznanej zniżki. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 12. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość zamówienia pomniejszy się o naliczoną Korzyść. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.
 13. Rabatu nie można wymienić na środki pieniężne.
 14. Wysyłka zamówień, w których wybrany został przynajmniej jeden Produkt z wymienionych w Liście Produktów Promocyjnych z pkt. 9 niniejszego Regulaminu, nastąpi od 23.09.2020 r. zgodnie z kolejnością złożenia potwierdzonych zamówienia.
 15. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 16. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 17. Zgromadzone dane osobowe podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 18. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu znajdującego się na stronie https://violante.pl/regulamin/
 19. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@violante.pl 
 20. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  b)przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 21. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 22. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu znajdującego się na stronie https://violante.pl/regulamin/ oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.